HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR

(Cliciwch ar y linc i weld yr hysbysiad)

Llanddoged a Maenan

Gwefan Cyngor Cymuned Llanddoged a Maenan yw hwn, ar gyfer yr holl gymuned.

Mae ardal Llanddoged a Maenan yn ymestyn o gyffiniau Eglwysbach yn y gogledd i dref Llanrwst a Bro Garmon yn y de. Yr afon Conwy yw ein cyffin orllewinol, tan mae Bro Cernyw i'r dwyrain ohonom.

Sedd Wag ar y Cyngor

(Cliciwch ar y linc)

Gwelwch wefan Ras Fawr Llanddoged.