Llanddoged a Maenan

Gwefan Cyngor Cymuned Llanddoged a Maenan yw hwn, ar gyfer yr holl gymuned.

Mae ardal Llanddoged a Maenan yn ymestyn o gyffiniau Eglwysbach yn y gogledd i dref Llanrwst a Bro Garmon yn y de. Yr afon Conwy yw ein cyffin orllewinol, tan mae Bro Cernyw i'r dwyrain ohonom.

Ar gyfer eich dyddiadur:

Gorffenaf 2024
29
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymunedol
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Ysgol Llanddoged